DOCUMENTS

reports

Kan casemix-systemer anvendes i den danske primaersektor?

Published: October 30, 2014
Category: Bibliography > Reports
Authors: Halling A, Kristensen T
Countries: Denmark
Language: Dutch
Types:
Settings:

Odense, Denmark: Syddansk Universitet. Published in Danish.

Syddansk University, Odense, Denmark

Dette arbejdspapir er udarbejdet af Forskningsenheden for Almen Praksis (FEA) og Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (COHERE) ved Institut for Sundhedstjenesteforskning (IST), Syddansk Universitet, for Region Sjælland.
Arbejdspapiret, som indgår i projektet ”Sundhed over sundet”  (http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/samarbejde/sundhedoversundet), er udarbejdet af lektor, cand oecon., ph.d. Troels Kristensen i samarbejde med professor, cand.med., ph.d. Anders Halling (FEA), Syddansk Universitet. Troels Kristensen har gennemført analyserne i dialog med Anders Halling og skrevet papiret, mens Anders Halling har stået for ansøgning om dataudtræk og foretaget ACG-grupperingen samt sparring og kommentering af arbejdspapiret. Den benyttede version af ACG-softwaren er: Johns Hopkins Adjusted Clinical Groups ACG® Version 10, december 2011 (se www.hopkinsacg.org).
Kvalitets- og forskningskonsulent, cand.med., ph.d. Maja Skov Poulsen fra DAK-E og lektor, cand.med., ph.d. Janus Laust Thomsen, Syddansk Universitet, og direktør i DAK-E, har bidraget med udtræk af data, kvalitetssikring og sparring i forbindelse med brug af og fortolkning af data fra Dansk Almen Medicinsk Database (DAMD), samt gennemskrivning af working paperet. Papiret har forud for offentliggørelse været i internt review hos professor, cand.med, ph.d. Jens Søndergaard, som er leder af FEA, og i eksternt review hos Chad Abrams (økonom) og Djordje Gikic (læge) fra Johns Hopkins Universitet (JHU), Baltimore, USA, samt cand.med., ph.d. Henrik Schroll, som er tidligere direktør i DAK-E.
Synspunkterne i papiret er ikke nødvendigvis Region Sjællands eller Johns Hopkins Universitets holdning. Hverken Region Sjælland eller Johns Hopkins Universitet er ansvarlig for papiret. Eventuelle fejl og mangler er alene forfatternes ansvar.
Papiret er indledningen på et større projekt om sammenhængen mellem sygdomstyngden i almen praksis og ressourcefordelingen i det primære sundhedsvæsen. Der er iværksat en proces med henblik på at gennemføre uddybende forskning i samarbejde med Region Sjælland.

Please log in/register to access.

Log in/Register

LinkedIn Facebook Twitter

© The Johns Hopkins University, The Johns Hopkins Hospital, and Johns Hopkins Health System.
All rights reserved. Terms of Use Privacy Statement

Back to top